Programy linii Symfonia:

•    Finanse i Księgowość

•    Analizy Finansowe

•    Środki Trwałe

•    Kadry i Płace

•    Płace

•    Handel

•    Faktura

•    Mała Księgowość

•    e-Deklaracje
czytaj więcej

SAGE polecamy wszystkim dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwom, zdobywającym lub umacniającym wypracowaną już pozycję rynkową, proponujemy rozwiązania ułatwiające zarządzanie firmą - programy linii Symfonia. Precyzja zastosowanych narzędzi umożliwia analizę i planowanie zarówno na poziomie ogólnym, jak i szczegółowym.
Analizy Finansowe program wspomaga i przyspiesza pracę działów finansowo-ekonomicznych w firmie. Umożliwia szybkie przygotowanie dowolnych analiz danych zaewidencjonowanych w programie Finanse i Księgowość. Wykorzystuje wzbogacony o dodatkowe funkcje arkusz kalkulacyjny MS Excel.

Zalety programu Analizy Finansowe:

Szybkie tworzenie analiz, raportów i zestawień dla potrzeb wewnętrznych oraz dla zewnętrznych instytucji finansowych

• Przygotowywanie zestawień kosztów w różnych układach, np. według zużycia
   poszczególnych rodzajów materiałów, miejsc powstania kosztów
• Zestawianie przychodów według grup, miejsc ich powstania itp.
• Definiowanie dowolnych wskaźników finansowych, pomocnych w monitorowaniu
   sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
• Przygotowywanie raportów zawierających ocenę zdolności kredytowej firmy,
   dla banków, inwestorów i innych instytucji
• Możliwość zdefiniowania wzorców wspomagających rozliczanie produkcji
• Rozliczanie kosztów ogólnych firmy, np. według zatrudnienia, powierzchni
• Możliwość tworzenia budżetu oraz analizowania jego realizacji
• Tworzenie zestawień rozrachunkowych dla potrzeb windykacji na każdy dzień
• Analiza rozrachunków w podziale na projekty (znaczniki)
• Tworzenie raportów o największych dłużnikach lub najlepszych płatnikach firmy
• Raporty o własnych zobowiązaniach wobec klientów i urzędów
• Analiza sytuacji finansowej firmy z wykorzystaniem wskaźników finansowych

Duża funkcjonalność we współpracy z programami pakietu MS Office

• Kopiowanie zgromadzonych danych i wykorzystywanie ich, np. przy graficznych
   prezentacjach z użyciem przenośnego komputera pracującego z zainstalowanym
   pakietem MS Office XP/2003/2007
• Możliwość odłączenia aplikacji od programu MS Excel bez utraty danych
Strona 1 2 3
Analizy Finansowestrona główna