Programy linii Symfonia:

•    Finanse i Księgowość

•    Analizy Finansowe

•    Środki Trwałe

•    Kadry i Płace

•    Płace

•    Handel

•    Faktura

•    Mała Księgowość

•    e-Deklaracje
czytaj więcej

SAGE polecamy wszystkim dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwom, zdobywającym lub umacniającym wypracowaną już pozycję rynkową, proponujemy rozwiązania ułatwiające zarządzanie firmą - programy linii Symfonia. Precyzja zastosowanych narzędzi umożliwia analizę i planowanie zarówno na poziomie ogólnym, jak i szczegółowym.
Faktura program wspomaga obsługę sprzedaży w firmach usługowych i handlowych (nie prowadzących gospodarki magazynowej). Wystawia niezbędne dokumenty sprzedaży i zaliczek. Rozlicza transakcje gotówkowe i bezgotówkowe. Pozwala zaplanować i prowadzić określoną politykę sprzedaży. Obsługuje drukarki fiskalne.


Zalety programu Faktura:

Szybkie i łatwe wystawianie dokumentów sprzedaży

• Wystawianie faktur VAT, paragonów, faktur zaliczkowych, dokumentów bez VAT-owych,
   dokumentów wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, dokumentów eksportowych i
   krajowej sprzedaży walutowej, korekt, dokumentów pro forma oraz zamówień obcych
• Możliwość wystawiania faktur VAT na podstawie dokumentów WZ i zamówień
• Automatyczne lub ręczne wystawianie faktur z wykorzystaniem kartotek kontrahentów i
   towarów (listy cenowej)
• Możliwość drukowania na dokumentach sprzedaży kodów obcych towarów
• Możliwość udzielenia odrębnych rabatów dla każdej pozycji; rabaty do ceny lub wartości
   pozycji dokumentu
• Możliwość odrębnego określenia nabywcy i odbiorcy w dokumentach
• Możliwość ręcznej modyfikacji cen w momencie wystawiania dokumentu
• Możliwość odłożenia faktury do bufora (poczekalni) przed momentem wystawienia
• Definiowanie własnych typów dokumentów sprzedaży na podstawie wbudowanych
   w program dokumentów wzorcowych
• Definiowany format (szablon) i sposób numeracji dokumentów
   (ciągły, roczny, miesięczny)
• Podgląd wydruku dokumentu na ekranie przed skierowaniem na drukarkę
• Grupowe wystawianie dokumentów sprzedaży (dla wielu różnych kontrahentów)

Strona 1 2 3
Fakturastrona główna