Zobacz także:

mobilny Subiekt to system wspomagający pracę handlowca w terenie. Program umożliwia przedstawicielom handlowym sprzedaż towarów i zbieranie zamówień.

czytaj więcej

oscGT to program dla firm, które sprzedają w internecie lub zamierzają wprowadzić tam swoją ofertę handlową. Gwarantuje pełną i efektywną współpracę pomiędzy Subiektem GT Sfera a sklepem internetowym

czytaj więcej


Gratyfikant GT posiada wiele rozbudowanych funkcji przydatnych w dziale kadr i płac. Umożliwia prowadzenie ewidencji osobowej w firmie, wystawianie różnego rodzaju umów, ewidencjonowanie wypłat, ponadto obsługuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ułatwia wystawianie deklaracji skarbowych (m.in.: PIT-4, PIT-8A, PIT-11/8B, PIT-36, PIT-36L, PIT-37) oraz ZUS (m.in.: RCA, RZA, RSA, DRA). System dostosowany jest do obowiązujących przepisów. Gratyfikant GT współpracuje z programem Płatnik.

Gratyfikant GT wchodzi w skład systemu InsERT GT, zintegrowany został z programami księgowymi tej linii - księgą przychodów i rozchodów - Rachmistrzem GT i systemem finansowo-księgowym - Rewizorem GT. Możliwe jest przeniesienie do niego danych zgromadzonych w Gratyfikancie 3 oraz mikroGratyfikancie GT, a także w systemie Płatnik.

Podstawowe możliwości Gratyfikanta GT:

• unikalny i elastyczny model wynagrodzeń, dający bardzo duże możliwości w zakresie
   tworzenia, zarządzania i naliczania wynagrodzeń dla pracowników;
• rozbudowana ewidencja pracowników (badania lekarskie, kursy bhp, nagrody, kary,
   historia zatrudnienia, podział na grupy, przypisywanie cech, zdjęcia pracownika);
• ewidencja umów o pracę z bardzo elastycznym mechanizmem tworzenia
   zaawansowanych systemów wynagrodzeń (wiele definicji wypłat w jednej umowie,
   globalne lub indywidualne składniki płacowe);
• planowanie czasu pracy pracownika w umowach o pracę (zmiany kalendarza pracy
   w czasie trwania umowy), wydruki kalendarzy miesięcznych i rocznych;
• ewidencja umów zleceń, o dzieło oraz kontraktów menedżerskich (m.in. kwotowe koszty
   uzyskania przychodów); definiowanie elastycznych harmonogramów wypłacania
   rachunków dla umów cywilnoprawnych;
• ejestracja faktycznego czasu pracy pracownika (nadgodziny, godziny nocne, godziny
   absencji, rozliczanie miesięczne lub okresowe, np. co 3 miesiące);
• ewidencja nieobecności w pracy (absencje chorobowe, urlopowe i wiele innych)
   dla umów o pracę i umów cywilnoprawnych (wybrane absencje);
• rozbudowane składniki płacowe (naliczenia, potrącenia, składniki parametryczne,
   składniki definiowalne, składniki automatyczne, duże możliwości parametryzacji);
• definicje list płac i zestawów płacowych, ułatwiające i automatyzujące naliczanie
   comiesięcznych wynagrodzeń; rozliczanie ewidencji czasu pracy, akordów, prowizji,
   naliczeń i potrąceń w dowolnej liście płac; rozbudowany analizator wypłat;
• naliczanie i drukowanie deklaracji skarbowych (PIT-4, PIT-8A, PIT-11/8B, PIT-36,
   PIT-36L, PIT-37); generowanie danych do deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych
   ZUS.
wstecz