Programy linii Symfonia:

•    Finanse i Księgowość

•    Analizy Finansowe

•    Środki Trwałe

•    Kadry i Płace

•    Płace

•    Handel

•    Faktura

•    Mała Księgowość

•    e-Deklaracje
czytaj więcej

SAGE polecamy wszystkim dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwom, zdobywającym lub umacniającym wypracowaną już pozycję rynkową, proponujemy rozwiązania ułatwiające zarządzanie firmą - programy linii Symfonia. Precyzja zastosowanych narzędzi umożliwia analizę i planowanie zarówno na poziomie ogólnym, jak i szczegółowym.
Kadry i Płace program wspomaga zarządzanie płacami oraz danymi kadrowymi pracowników. Automatyzuje obliczanie płac, planowanie i ewidencję czasu pracy oraz umożliwia prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Wspomaga rozliczenia z Urzędami Skarbowymi i ZUS. Program jest zgodny z obowiązującym prawem pracy.

Zalety programu Kadry i Płace:

Możliwość łatwego przygotowania programu do potrzeb firmy

• Możliwość rozpoczęcia pracy w dowolnym momencie roku -po uzupełnieniu danych
   za wcześniejsze okresy (zbiorczo lub za poszczególne miesiące)
• Możliwość ukrycia nieużywanych w aktualnej wersji wersji programu elementów,
   wzorców, definicji zdarzeń w Archiwum definicji
• Szeroki wachlarz gotowych składników i systemów wynagrodzeń
• Możliwość definiowania własnych elementów płacowych i składników wynagrodzeń
• Możliwość definiowania dowolnych danych kadrowych, np. ukończone kursy,
   zaprenumerowane czasopisma, wydane przepustki, pieczątki
• Definiowanie dowolnego systemu wynagrodzeń oraz możliwość jego modyfikacji
   indywidualnie, dla grup pracowników lub dla całej firmy
• Możliwość tworzenia wielu rodzajów list płac oraz dowolnych okresów rozliczeniowych
• Grupowanie pracowników według dowolnych kryteriów, np. pracownicy etatowi,
   pracujący na umowę-zlecenie, według działów bądź stanowisk
• Uwzględnienie różnych sposobów wynagradzania (umowa o pracę, umowa o dzieło,
   umowa-zlecenie, prawa autorskie i inne); rozliczanie wynagrodzeń wypłacanych
   na przełomie miesięcy i końca roku
• Automatyczne rozliczanie wszystkich potrzebnych i najczęściej występujących składników
   płacowych (wynagrodzenie podstawowe: kwotowe, dzienne, godzinowe, prowizyjne,
   akordowe, nagrody, premie, zasiłki, odprawy, trzynastki, premie roczne, kwartalne)

Strona 1 2 3 4
Kadry i Płacestrona główna