Programy linii Symfonia:

•    Finanse i Księgowość

•    Analizy Finansowe

•    Środki Trwałe

•    Kadry i Płace

•    Płace

•    Handel

•    Faktura

•    Mała Księgowość

•    e-Deklaracje
czytaj więcej

SAGE polecamy wszystkim dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwom, zdobywającym lub umacniającym wypracowaną już pozycję rynkową, proponujemy rozwiązania ułatwiające zarządzanie firmą - programy linii Symfonia. Precyzja zastosowanych narzędzi umożliwia analizę i planowanie zarówno na poziomie ogólnym, jak i szczegółowym.
Mała Księgowość program przeznaczony jest dla firm prowadzących uproszczoną księgowość. Wspomaga ewidencję i obsługę rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń z ZUS, współpracuje z programem Płatnik. Ułatwia analizę dochodowości podejmowanych działań gospodarczych.

Zalety programu Mała Księgowość:

Łatwe dostosowanie programu do potrzeb firmy i podatnika

• Możliwość wyboru formy prowadzenia ewidencji w zakresie podatku dochodowego
   (Ewidencja Przychodów, Księga Przychodów i Rozchodów) oraz podatku od towarów i
   usług (płatnik VAT, płatnik zwolniony z VAT)
• Opodatkowanie według skali podatkowej lub podatek liniowy
• Możliwość rozliczania podatku VAT metodą kasową lub memoriałową
• Rozliczanie podatków miesięcznie lub kwartalnie
• Możliwość rozpoczęcia pracy z programem w trakcie roku podatkowego
• Wspomaganie rozliczeń właścicieli posiadających wiele źródeł przychodów,
   np. kilka działalności gospodarczych (firm), dochody z tytułu najmu lub dzierżawy
• Możliwość prowadzenia ewidencji księgowej dla wielu działalności gospodarczych
   jednego podatnika; obsługa transakcji wewnątrzunijnych
• Zachowanie płynności ewidencjonowania przy przejściu ze zryczałtowanego podatku
   dochodowego na zasady ogólne (podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów) oraz przy
   przejściu ze zwolnienia podmiotowego do opodatkowania podatkiem od towarów i usług
• Dostęp do danych zgromadzonych w programie uzależniony od uprawnień Użytkownika
• Rejestracja i walidacja numeru identyfikacyjnego kontrahenta VAT-UE

Ewidencja i amortyzacja środków trwałych

• Amortyzacja środka trwałego metodą liniową lub degresywną
• Automatyczne obliczanie wartości nowych odpisów amortyzacyjnych w przypadku zmiany
   wartości środka trwałego, jego likwidacji lub sprzedaży
• Dokonywanie amortyzacji środka trwałego z jednoczesnym zapisem do
   Księgi Przychodów i Rozchodów Strona 1 2 3
Mała Księgowośćstrona główna