Programy linii Symfonia:

•    Finanse i Księgowość

•    Analizy Finansowe

•    Środki Trwałe

•    Kadry i Płace

•    Płace

•    Handel

•    Faktura

•    Mała Księgowość

•    e-Deklaracje
czytaj więcej

SAGE polecamy wszystkim dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwom, zdobywającym lub umacniającym wypracowaną już pozycję rynkową, proponujemy rozwiązania ułatwiające zarządzanie firmą - programy linii Symfonia. Precyzja zastosowanych narzędzi umożliwia analizę i planowanie zarówno na poziomie ogólnym, jak i szczegółowym.
Płace program wspomaga zarządzanie płacami w firmie. Uwzględnia różne sposoby wynagradzania. Przyspiesza comiesięczne i roczne rozliczenia - generuje listy płac, potrzebne zestawienia, druki i raporty, drukuje przelewy. Zapewnia tajność płac. Wspomaga rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym.

Zalety programu Płace:

Łatwe dostosowanie programu do potrzeb firmy

• Możliwość rozpoczęcia pracy w dowolnym momencie roku po uzupełnieniu danych
   za wcześniejsze okresy (zbiorczo lub za poszczególne miesiące)
• Możliwość definiowania własnych elementów płacowych
• Definiowanie własnego systemu wynagrodzeń oraz możliwość jego modyfikacji:
   indywidualnie, dla grup pracowników lub dla całej firmy
• Grupowanie pracowników według dowolnych kryteriów, np.: pracownicy umysłowi,
   fizyczni, pracujący na umowę-zlecenie, według działów bądź stanowisk
• Uwzględnienie wszystkich potrzebnych i najczęściej występujących składników płacowych
   (wynagrodzenie podstawowe: kwotowe, dzienne, godzinowe, prowizyjne, akordowe,
   nagrody, premie, zasiłki, odprawy)
• Uwzględnienie różnych sposobów wynagradzania (umowa o pracę, umowy
   cywilnoprawne i inne); rozliczanie wynagrodzeń wypłacanych na przełomie
   miesięcy i końca roku
• Możliwość pracy przy wielu jednocześnie otwartych miesiącach "w przód" (możliwość
   planowania kosztów, płac, podwyżek)

Integracja z programem Finanse i Księgowość

• Przesyłanie poleceniem księgowania danych płacowych do programu Finanse i
   Księgowość
• Możliwość podania konta dla poszczególnych elementów wynagrodzeń
• Przyporządkowanie pracownikowi numeru z kartoteki pracowników programu
   Finanse i Księgowość
Strona 1 2 3
Płacestrona główna