Zobacz także:

oscGT to program dla firm, które sprzedają w internecie lub zamierzają wprowadzić tam swoją ofertę handlową. Gwarantuje pełną i efektywną współpracę pomiędzy Subiektem GT Sfera a sklepem internetowym

czytaj więcej

mobilny Subiekt to system wspomagający pracę handlowca w terenie. Program umożliwia przedstawicielom handlowym sprzedaż towarów i zbieranie zamówień.

czytaj więcej

Rachmistrz GT to nowoczesny system obsługi uproszczonej księgowości. Program ten polecamy firmom prowadzącym księgę przychodów i rozchodów oraz płatnikom podatku zryczałtowanego, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Rachmistrz GT to doskonałe narzędzie zarówno dla przedsiębiorstw samodzielnie dokumentujących działalność gospodarczą, jak i biur rachunkowych. Dzięki dołączanemu bezpłatnie programowi mikroGratyfikant GT możliwa jest także podstawowa obsługa płac.


Podstawowe możliwości Rachmistrza GT:

• prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego
   (w zależności od wybranej formy księgowości);
• prowadzenie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży; możliwość wprowadzania sprzedaży
   nieudokumentowanej rozliczanej strukturą zakupów;
• prowadzenie ewidencji danych pojazdów wykorzystywanych do celów służbowych oraz
   rachunków związanych z eksploatacją pojazdów;
• prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
   (naliczanie i księgowanie amortyzacji, wydruk planu amortyzacji), a także prowadzenie
   ewidencji wyposażenia i remanentów;
• prowadzenie kartoteki kontrahentów oraz wspólników (indywidualne parametry
   dotyczące rozliczeń z ZUS, automatyczne księgowanie w koszty lub odliczanie
   od dochodu (w PIT-5) składek ZUS i innych funduszy);
• rozbudowana obsługa wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz
   umów o pracę; wystawianie rachunków do umów cywilnoprawnych oraz wypłat
   (w tym możliwość automatycznego wyliczania na podstawie zdefiniowanych
   schematów wynagrodzeń);
• wystawianie i wydruk deklaracji skarbowych: PIT-4, PIT-5, PIT-8A, PIT-8B, PIT-11,
   PIT-36, PIT-37, VAT-7;
• wystawianie deklaracji ZUS (RCA, RZA) oraz możliwość eksportu do programu
   Płatnik ZUS;
• integracja z systemem obsługi sprzedaży Subiekt GT oraz możliwość współpracy
   (przez opcję Komunikacja) z innymi systemami (np. Subiekt dla Windows,
   Subiekt 5 EURO, mikroSubiekt dla Windows).

wstecz