Zobacz także:

Sello to nowoczesny system stworzony z myślą o tych, którzy sprzedają towary w serwisach aukcyjnych i poszukują wszechstronnego, a jednocześnie prostego narzędzia do obsługi aukcji internetowych.

czytaj więcej

oscGT to program dla firm, które sprzedają w internecie lub zamierzają wprowadzić tam swoją ofertę handlową. Gwarantuje pełną i efektywną współpracę pomiędzy Subiektem GT Sfera a sklepem internetowym

czytaj więcej

Rewizor GT posiada pełną gamę funkcji potrzebnych do sprawnego prowadzenia księgi handlowej: od administrowania planami kont, poprzez dekretację i księgowanie, zarządzanie rozrachunkami, po obsługę środków trwałych.

Rewizor GT jest programem niezwykle prostym w obsłudze, o nowoczesnym interfejsie zapewniającym najwyższą ergonomię i wygodę pracy. Dzięki intuicyjnemu kreatorowi wdrożeniowemu początek pracy z programem nie sprawi trudności nawet mniej wprawnym użytkownikom.

Podstawowe możliwości Rewizora GT:

• elastyczne zarządzanie planami kont: możliwość generowania wzorcowego planu kont,
   przeniesienia z innego roku obrotowego, automatycznie tworzenie kont kartotekowych
   przez podłączanie kartotek, obsługa kont pozabilansowych;
• rozbudowana dekretacja: podział dokumentów księgowych na dekrety i dokumenty
   zaksięgowane, automatyzacja wykonywanych czynności (tworzenie i rozliczanie
   rozrachunków, generowanie zapisów VAT), obsługa dekretów walutowych;
• zaawansowane zarządzanie rozrachunkami (tworzenie i rozliczanie); ścisłe powiązanie
   rozrachunków z zapisami na kontach; pełna historia rozrachunków; rozrachunki
   wspólne z Subiektem GT;
• ewidencja i rozliczanie podatku VAT w pełni zgodne z aktualnie obowiązującą ustawą:
   ewidencjonowanie transakcji VAT krajowych (dostawy i nabycia),
   wewnątrzwspólnotowych (WNT i WDT) oraz pozaunijnych (eksport towarów, import
   towarów); automatyczne wyliczanie deklaracji VAT-7/7K - rozliczanie miesięczne lub
   kwartalne;
• automatyczne tworzenie dekretów księgowych za pomocą dekretacji kontekstowej
   i importu; rozbudowane schematy importu; szczególne wsparcie dla użytkowników
   pracujących jednocześnie na Subiekcie GT i Rewizorze GT;
• funkcje specjalnie przygotowane dla biur rachunkowych: obsługa dowolnej liczby
   podmiotów gospodarczych, przenoszenie planów kont z innych podmiotów,
   archiwizacja wszystkich podmiotów jednocześnie i inne;
• ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz operacji z nimi
   związanych;
• definiowanie i wyliczanie szeregu sprawozdań i zestawień finansowych oraz deklaracji
   skarbowych;
• tworzenie wydruków graficznych (wszystkie) i tekstowych (główne); zaawansowane
   zarządzanie wydrukami graficznymi z poziomu programu;
• praca w sieci komputerowej lub na pojedynczym stanowisku, współpraca z innymi
   programami firmy InsERT.

wstecz