Programy linii Symfonia:

•    Finanse i Księgowość

•    Analizy Finansowe

•    Środki Trwałe

•    Kadry i Płace

•    Płace

•    Handel

•    Faktura

•    Mała Księgowość

•    e-Deklaracje
czytaj więcej

SAGE polecamy wszystkim dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwom, zdobywającym lub umacniającym wypracowaną już pozycję rynkową, proponujemy rozwiązania ułatwiające zarządzanie firmą - programy linii Symfonia. Precyzja zastosowanych narzędzi umożliwia analizę i planowanie zarówno na poziomie ogólnym, jak i szczegółowym.
Środki Trwałe program ułatwia ewidencjonowanie, aktualizację, inwentaryzację i umarzanie środków trwałych, niskocennych składników majątku oraz wartości niematerialnych i prawnych. Prowadzi ewidencję miejsc użytkowania środków i ich części składowych.

Zalety programu Środki Trwałe:

Pełna obsługa środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

• Możliwość rozpoczęcia pracy z programem w dowolnym momencie roku
• Dowolne ustawienia lat obrachunkowych
• Pełny dostęp do odpisów i przeszacowań w ujęciu historycznym
• Automatyczne obliczanie nowych wartości odpisów amortyzacyjnych w przypadku:
   sprzedaży, likwidacji, przekazania lub zmiany wartości środków trwałych
• Automatyczne obliczanie nowych wartości w przypadku operacji wykonywanych na
   częściach składowych: odłączenie, likwidacja, sprzedaż, przeniesienie do innego środka
• Obsługa środków refundowanych
• Drukowanie etykiet dla środków zawierających numer ewidencyjny i kod kreskowy
• Inwentaryzacja środków trwałych, również przy użyciu czytników kodów
   kreskowych i terminali
• Rozliczanie ulg inwestycyjnych (w ujęciu historycznym)
• Możliwość ewidencji danych potrzebnych do dokonania korekty VAT naliczonego
   na koniec roku podatkowego
• Ewidencja umów leasingu, wynajmu i dzierżawy, kosztów eksploatacji środka
• Możliwość wydruków do pliku PDF

Obsługa niskocennych składników majątku

• Ewidencja oraz jednorazowe umarzanie niskocennych środków trwałych
• Podwyższanie wartości niskocennego składnika majątku
• Możliwość przekwalifikowania środka niskocennego na środek trwały i skierowanie go
   do amortyzacji
Strona 1 2 3
Środki Trwałestrona główna